Industriėle elektrische installaties

 

 De Dienst Elektriciteit biedt U de volgende diensten aan :

Ų      Veiligheid en elektriciteit.

Ų      Beoordeling van externe beļnvloedingen (risiko analyses).

Ų      Nazicht van de beveiligingsapparaten tegen thermische effecten (brandwonden, brand,ontploffing).

Ų      Nazicht van de gelijkvormigheid en periodieke kontrole van elektrische uitrustingen bestemd voor het gebruik in ontplofbare zones.

Ų      Meting van de elektrische geleiding.

Ų      Verlichting van werkplaatsen.

Ų      Opmaak en nazicht van de zoneringsplannen (gas, stofdeeltjes).

Ų      Nazicht van lage- en zeer lage spanningsinstallaties.

 

Ų      Nazicht van de beveiligingsapparaturen tegen te hoge spanning en kortsluitingen.

Ų      Nazicht van hoogspanningsinstallaties.

Ų      Nazicht van de gelijkvormigheid van een hoogspanningsinstallatie overeenkomstig met de voorschriften vermeld in  Art. 272 van AREI.

Ų      Diėlektrische testen op hoogspanningskabels.

Ų      Analyse door thermografie.

Ų      Nazicht van de gelijkvormigheid van niet-elektrische uitrustingen om in een ontplofbare atmosfeer (gas, stofdeeltjes) gebruikt te worden.